مراسم افتتاح خط 6 مترو تهران با حضور رییس جمهور به ریاست گروه پترو انرژی شهر بر کنسرسیوم اجرایی پروژه