مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیر عامل گروه پترو انرژی شهر

مشروح مصاحبه از طریق فایل زیر قابل دسترس می‌باشد.

پترو انرژی 97

مراسم امضای تفاهم‌نامه بین گروه پترو انرژی بانک شهر و شرکت پرسیران گاز شستا برای ساخت جایگاه‌های تک پمپ سوخت در سراسر کشور