اولین حضور گروه پترو انرژی شهر در نمایشگاه مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

دومین نمایشگاه مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته، از تاریخ 1398/9/14 الی
1398/9/17 در محل نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شد.
گروه پترو انرژی شهر در قالب کنسرسیوم مشترک به همراه توسعه یک مپنا و پژوهشگاه نیرو در این
نمایشگاه حضور یافت. در حاشیه این نمایشگاه نشستهای متعدد با موضوعات مدیریت پسماند و انرژی
تجدیدپذیر با مسئولین و صاحبنظران این حوزه، در غرفه کنسرسیوم برگزار گردید. از جمله مهمترین
این نشستها جلسه با آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، دکتر رجب صلاحی معاون امور
شهرداریهای وزارت کشور، دکتر حیدریان معاون دفع و پردازش سازمان پسماند ، مهندس مجتبی یزدانی
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ، شهردار منطقه19 و شهردار منطقه22 تهران
برگزار شد. علاوه براین، جلساتی با کارشناسان حوزه معاونت سازمان برنامه بودجه و همینطور
نمایندگان شهرداریهای اهواز، قم و منطقه آزاد پتروشیمی ماهشهر با چشم انداز همکاریهای آینده
کنسرسیوم دراحداث واحدهای مدیریت پسماند برگزار گردید.