مراسم امضای تفاهم‌نامه بین گروه پترو انرژی بانک شهر و شرکت پرسیران گاز شستا برای ساخت جایگاه‌های تک پمپ سوخت در سراسر کشور