مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با مدیر عامل گروه پترو انرژی شهر

مشروح مصاحبه از طریق فایل زیر قابل دسترس می‌باشد.

پترو انرژی 97