امضای تفاهم نامه نیروگاه زباله سوز با حضور دکتر مشکوری مدیر عامل گروه پترو انرژی شهر

امضای تفاهم نامه نیروگاه زباله سوز